ITV Studios รวมการจัดจำหน่ายและความบันเทิงทั่วโลก นำโดย Ruth Berry

Ruth Berryหัวหน้าฝ่ายจัดจำหน่ายทั่วโลกของITV Studiosได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้นำแผนกการค้าระดับโลกทั้งสองแห่งของบริษัท การจัดจำหน่ายทั่วโลกและหน่วยงานด้านความบันเทิงระดับโลกของ ITV Studios ได้ถูกนำมารวมกันภายใต้ความเป็นผู้นำและโครงสร้างองค์กรเดียว นำโดย Berry ซึ่งจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ COO David McGraynor เนื่องจากการปรับโครงสร้างArjan Pomperจะก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของความบันเทิงระดับโลก ITV Studios กล่าว rejig จะช่วยให้ ITV...