Street Fighter 6 เพิ่ม Zelina Vega จาก WWE เป็นผู้บรรยายในเกม

Zelina Vega นักมวยปล้ำ WWE ปรากฏตัวเป็น Juri ในรายการ Royale Rumble วันเสาร์ ในขณะที่ได้รับการยืนยันให้เป็นผู้บรรยาย Street Fighter 6 Capcom ได้ประกาศ ตัวเลือกผู้บรรยาย Street Fighter 6 คนต่อไป คือ...